Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

De deelnemer is zich er van bewust van het feit dat deelneming aan de tourrit van de Oldtimerdag Ederveen zowel voor hem/haar als voor derden, risico’s voor schade , letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.

De deelnemer neemt deze schaderisico’s nadrukkelijk voor hem/haar rekening. De organisatie van de Oldtimerdag Ederveen en Oranje Comité Ederveen en haar medewerkers (en/of vrijwilligers) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer i.v.m. deelname lijdt.

De deelnemer verklaart dat hij/zij de hierboven genoemde personen en/of instanties niet aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen. De deelnemer verklaart dat hij/zij tijdens de tourrit WA -verzekerd is in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen of zoals geregeld in het land waar het deelnemende voertuig geregistreerd staat.

Tevens verklaart de deelnemer dat zijn /haar voertuig (indien verplicht) wettelijk apk gekeurd is. De deelnemer verklaart dat hij/zij hiermee akkoord gaat met de voorwaarden zoals hierboven omschreven.